ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Bevezetés

1.1. A jelen Általános kereskedelmi feltételek (a „Használati feltételek”) Halász János EV: 54375659 (1039 Budapest, Kaszásdülő utca 11. nyilvántartási szám:). (a „Vállalat”) és a Vállalat www.bettrend.eu webhely használatának feltételei címen elérhető webhelyét (a Webhely”) használó egyéb személyek (a „ Felhasználó”) kapcsolatát szabályozza.

1.2. A jelen Használati feltétek alkalmazásában Felhasználó alatt a jelen Használati feltételeket használó természetes vagy jogi személyt értünk, függetlenül attól, hogy regisztrálva van-e a Webhelyre. A jelen Használati feltétek alkalmazásában a Webhely használata elsősorban a következőket jelenti: információk beszúrása a Webhelyre, információk keresése a Webhelyen, információk feldolgozás a Webhelyen, valamint a Webhely webböngészőben történő megnyitása bármely elektronikus eszköz használatával.

1.3. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy bármikor frissítse, módosítsa vagy teljes új verzióra cserélje le a jelen Használati feltételeket. A Webhely használatával a Felhasználó elfogadja a Használati feltételek módosításait.

2. A felhasználónév és a jelszó biztonsága és használata

Ezen webhely használatához regisztráció nem szükséges.

3. A Webhely használatára vonatkozó szabályok

3.1. A Vállalat által működtetett Webhely célja, hogy útmutatást, tanácsadást szolgáltasson a sportfogadás iránt érdeklődő személyek részére, hazai és nemzetközi vonatkozásban is.

3.2. A Felhasználó nem tehet közzé és nem tölthet fel a Webhelyre olyan információkat, anyagokat és dokumentumokat, amelyek

 3.2.1. valótlanok, pontatlanok vagy más módon félrevezetőek;

3.2.2. harmadik fél szerzői jogait, illetve szellemi vagy ipari tulajdonjogait sértik;

3.2.3. sértő, fenyegető vagy obszcén jellegűek, vagy a Vállalat vagy egyéb harmadik fél által egyéb módon nem megfelelőként értelmezhetőek;

3.2.4. a Büntető Törvénykönyről szóló 2012. évi C. törvény 226-227. §-ai szerint rágalmazásként vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:45 § -a szerint becsületsértésként értelmezhetők, természetes személyek személyiségi jogait vagy jogi személyek jó hírnevét sértik, vagy magyar vagy külföldi általánosan kötelező szabályozásokat sértenek;

3.2.5. erőszakra vagy egyéb bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére buzdítanak, vagy az életet, az egészséget, a tulajdont vagy a természetes jogokat fenyegető helyzetet eredményezhetnek;

3.2.6. vírusokkal, rosszindulatú programokkal, kéretlen gyártói szoftverekkel vagy olyan szoftverekkel fertőzik meg a Webhelyet, amelyek csökkentik a Webhely hatékonyságát, módosítják annak tartalmát vagy lehetővé teszik a Webhelyen tárolt adatok jogosulatlan lekérését; vagy

3.2.7 Webhelyen történő közzétételéhez vagy a Webhelyre való feltöltéséhez harmadik felek hozzájárulására van szükség, és az érintett harmadik felek nem adták ehhez hozzájárulásukat.

3.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Használati feltételek vagy bármely általánosan kötelező szabályozás megszegése esetén a Vállalat a jelen Használati feltételeket vagy bármely általánosan kötelező szabályozást megszegő személy azonosítása érdekében teljes mértékben együttműködik a bűnügyi eljárásban résztvevő szervekkel és minden egyéb közjogi szervvel.

3.4 Az Oldal használatát 18. évüket betöltött Felhasználók számára ajánljuk. Amennyiben a felhasználó szerencsejátékban részt vesz, úgy be kell tartani a helyire hatályos jogszabályokat, korhoz kötött jogszabályokat.

3.5 Az Oldal tulajdonjoga nem köthető szerencsejáték szervezethez. A Vállalat szerencsejátékhoz kötődő személyekkel nem folytat együttműködést.

A Vállalat weboldalán (www.bettrend.eu/ ) és a Vállalat Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Bettrend) közzétett leírások és információk nem garantálnak pénzbeli jövedelemszerzést, az oldal célja szórakoztatás, tájékozódás, a sportfogadás témájában.

3.7 A próba időszakot a weboldalon(https://www.bettrend.eu/ingyenes-idoszak) elhelyezett „Subscribe” gomb alatt lehet megkezdeni. A gombra kattintást követően a weboldal átirányítja a  https://www.paypal.com/ weboldal fizetési felületére. Az átirányított https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr weboldalon  feltételek elfogadása során a www.paypal.com felhasználói feltéteket az irányadóak. A megadott bankkártya adatokat a Vállalat nem ismeri meg, azt a www.paypal.com rendszere rögzíti és kezeli. A feltételek elfogadása és feliratkozást követően 7 nap elteltével a www.paypal.com rendszere levonja a megadott bankkártya számlájáról az összeget. Amennyiben a 7 nap nem telt le, és a felhasználó le akar iratkozni az ingyenes időszakot követő fizetésről, úgy azt a www.paypal.com weboldalon tudja visszavonni.

4. Szellemi tulajdonjogok

4.1. Eltérő rendelkezések hiányában a Webhelyen közzétett tartalmakkal kapcsolatos szerzői jogok és szellemi tulajdonjogok a Vállalatot, vagy azokat a személyeket illetik meg, akik a Vállalatot felhatalmazták ezen tartalmak használatára.

4.2. A Webhelyen közzétett tartalmak személyes célokra történő letöltése és másolása kifejezetten tilos, leszámítva azt az esetet, ha az adott tartalmat kifejezetten az Ön személyes céljaira történő felhasználásra szánták, vagy ha a tartalom letöltése nincs kifejezetten engedélyezve. Ha egy adott tartalom Webhelyről történő letöltése engedélyezve van, a Jelöltnek a szerzői jogokkal és az egyéb szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos minden szabályozást be kell tartania.

4.3. Kifejezetten tilos a Webhely szoftverének, forráskódjának és a Webhely egyéb adatainak módosítása, visszafejtése vagy egyéb módon történő manipulálása. A Webhelyről automatizált eszközökkel nem gyűjthetők adatok.

5. A Webhely tartalmának elérhetősége és annak változásai

5.1. A Vállalat minden tőle telhetőt megtesz a Webhely teljes és zavartalan működésének fenntartásáért. Karbantartás, tartalommódosítás és technikai problémák miatt azonban időnként előfordulhatnak fennakadások. A Vállalat nem vállal kötelezettséget a Webhelyhez való zavartalan hozzáférés biztosítására.

5.2. A Webhelyet és annak funkcióit a Vállalat bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti. A Vállalat bármikor előzetes értesítés nélkül kibővítheti, korlátozhatja vagy egyéb módon módosíthatja a Webhelyen közzétett információkat.

6. Más webhelyekre mutató hivatkozások

6.1. Az elérhető szolgáltatások körének bővítése érdekében a Webhely külső webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Vállalat nem vállal felelősséget a Webhelyen felsorol külső webhelyek tartalmáért. A Felhasználó ezeket a webhelyeket saját felelősségükre használja.

6.2. Ha a Felhasználó egy külső webhelyre mutató hivatkozást szeretne közzétenni, előzetes értesítést kell erről küldenie a Vállalatnak a vállalat Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Bettrend)  pontosan olyan megfogalmazásban, ahogyan azt a Webhelyen meg szeretné jeleníteni. A Vállalat fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja az ilyen hivatkozások közzétételét, illetve hogy a korábbi hozzájárulás visszavonásával eltávolítsa az ilyen hivatkozásokat a Webhelyről.

6.3. A Webhelyre látogató felhasználók igényeinek pontosabb megértése, valamint a hatékonyabb toborzási szolgáltatások elősegítése érdekében a Vállalat összesített statisztikai és egyéb kapcsolódó adatokat gyűjtet a látogatókról, és ezeket az adatokat megoszthatja bizonyos harmadik felekkel is. Az adatgyűjtéshez a Vállalat a Felhasználó által megadott információkat is felhasználhatja, azonban mivel az adatok feldolgozása név nélkül történik, ezek a harmadik felek az adatok alapján nem állapíthatják meg a Felhasználó személyazonosságát, és egyéb módon sem azonosíthatják a Felhasználót.

7. Személyes adatok

A természetes személyek személyes adatainak kezelését mindig a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak megfelelően végezzük.

8. Cookie-k

A Webhelyen cookie-kat használunk. A cookie egy egyszerű (általában néhány kilobájtos) szöveges fájl, amelyet a Webhely küld a Felhasználó webböngészőjének, amikor a Felhasználó a Webhelyre látogat. A cookie-k lehetővé teszik, hogy a Webhely olyan információkat rögzítsen a Webhely használatával kapcsolatban, mint a nyelvi és egyéb személyes beállítások. A cookie-k fontos szerepet töltenek be. Cookie-k nélkül az internetezés sokkal bonyolultabb lenne.

9. Záró rendelkezések

9.1. Ha a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az adott rendelkezés érvénytelensége vagy érvényteleníthetetlensége semmilyen módon nem befolyásolja a többi rendelkezését érvényességét és érvényesíthetőségét, és minden egyéb rendelkezés korlátozás nélkül érvényben marad.

9.2. A jelen Használati feltételek Magyarország törvényei szabályozzák. A jelen Használati feltételek alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat az illetékes magyarországi bíróságokon kell rendezni.